• BLOG
 • Onderzoek

  Onderstaande thema’s vormen een rode draad in veel van het onderzoek dat ik samen met andere wetenschappers en studenten de laatste jaren heb uitgevoerd. Voor nieuwe bevindingen kun je ook kijken op de Nieuws pagina.

  Angst

  Wat doet angst met mensen? Angst gaat vaak ondergronds, het maakt dat je vasthoudt aan een bepaalde manier van kijken. Dit geeft houvast. Je voelt je niet zo overgeleverd. Het nadeel hiervan is dat je beperkt zicht hebt op de werkelijkheid. Sommige dingen kun je simpelweg niet meer zien, ze liggen buiten je gezichtsveld. In DIT en DIT (Engelstalige) artikel heb ik daar onder meer over geschreven.

  Als je niets met je angst te maken wilt hebben kunnen mensen daar soms ook misbruik van maken. Dat hebben we bijvoorbeeld getoetst in DIT artikel.

  Helder communiceren
  Het op een bepaalde manier presenteren van de werkelijkheid kan serieuze gevolgen hebben, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Artsen dienen patiënten goed voor te lichten over mogelijke bijwerkingen van een medische behandeling. Maar het puur informeren van patiënten kan ook leiden tot klachten en zelfs tot verminderd cognitief functioneren. Zie bijvoorbeeld DIT artikel (in het Engels). Mogelijk heeft dit proces te maken met de onbewuste angst te voldoen aan een negatief stereotype, maar we kunnen dit nog niet met zekerheid zeggen. Binnenkort hopelijk meer hierover.

  Openstaan voor de waarheid
  Wanneer kunnen mensen iets zien zoals het werkelijk is? Onder welke omstandigheden staan mensen meer open voor – een nieuwe kijk op- de werkelijkheid. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer mensen de mogelijkheid krijgen iets wat ze belangrijk vinden te bevestigen. En ook wanneer mensen in een positieve stemming zijn. Zelfvertrouwen speelt hierbij een rol. In DIT en DIT (Engelstalige) artikel kun je daar meer informatie over vinden. Dit onderwerp komt ook terug in mijn oratie.

  Existentiele processen
  Mensen weten dingen op bewust en onbewust niveau. Sommige zaken weet je gewoon van jezelf, andere zaken – minder fraaie aspecten van je persoonlijkheid, of overweldigende existentiële thema’s – hou je liever verre van je. Op een dieper niveau gaat het om de vraag hoe je identiteit zich verbindt, of niet verbindt, met het onbewuste; zowel met primaire biologische processen als met verbindende intuïtieve processen. Hoe kun je het leven ten volle leven? Zie ook DEZE LINK.